Bij de IHE Academy leert u alles over informatie-uitwisseling in de Zorg met gebruik van internationale standaarden: de IHE-standaarden.

Learn

De IHE Academy legt de link tussen theorie en praktijk. U leert over de IHE-profielen en over de ervaringen uit de zorgpraktijk.

Share

Leveranciers en gebruikers van Zorg-ICT delen best practices met elkaar tijdens de trainingen, workshops, seminars en themabijeenkomsten. De IHE Academy biedt dé gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen.

Connect

Leveranciers en gebruikers van ICT in de Zorg leren de IHE-taal spreken wat de samenwerking binnen projecten en interoperabiliteit verhoogt. De IHE Academy vormt niet alleen een brug tussen theorie en praktijk, maar ook tussen de zorg en ICT.

Voor wie?

IHE Nederland Academy trainingen zijn bedoeld voor leveranciers, consultants, medewerkers van ziekenhuizen die verantwoordelijk zijn voor de selectie, contractering, implementatie en beheer van informatiesystemen. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom

De IHE Academy verzorgt een aantal algemene introductiecursussen. Voor mensen met IHE-ervaring zijn er expertcursussen  die dieper op de materie ingaan.

Download hier de leaflet met alle cursussen voor 2018!

Agenda

Cursus DICOM Advanced

26 september, 2018 + 27 september, 2018

Cursus Introductie coderingssystemen en terminologiestelsels

27 september, 2018

Cursus PACS II & VNA

11 oktober, 2018

Cursus Regionale uitwisseling IHE en XDS

07 november, 2018 + 08 november, 2018
Back to top