Cursus Pathologie 2.0 - digitale pathologie en innovatieve ICT

Het gebruik van ICT in de pathologie, waaronder het digitaliseren van preparaten, heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en er zal de komende jaren nog heel veel gaan gebeuren. Dit maakt dat er steeds meer kennis verwacht wordt over het innovatieve gebruik van ICT op de afdeling pathologie. De pathologie is een breed vakgebied: allerlei laboratoriumtechnieken, microscopie, al dan niet digitaal en verslaglegging. Daarnaast vindt er ook uitwisseling plaats met andere laboratoria, bijv. voor consultatie, revisie en expert panels. In al deze processen kan ICT veel betekenen om de processen te ondersteunen en te optimaliseren. De toegenomen mogelijkheden en wensen van gebruikers komen tot uiting in de complexiteit van de ICT omgeving en de noodzaak om kennis over bijv. uitwisselingsstandaarden te hebben. Ook zal er bij het maken van beleid rekening moeten worden gehouden met de eisen die gesteld worden vanuit de benodigdheden voor ICT, waarbij met name de overstap naar digitale pathologie veel impact zal hebben.

Momenteel wordt er gewerkt aan de Pathology Image Exchange (PIE). PIE is een landelijk uitwisselingsplatform voor het delen van beelden tussen pathologie laboratoria en het ondersteunen van de werkprocessen tussen labs met betrekking tot consultatie, revisie en expert panels. In de training zullen we aandacht besteden aan de mogelijkheden van PIE en hoe dit zal gaan werken.

In deze training werken we de verschillende aspecten rondom ICT op de afdeling pathologie uit en met name het gebied van digitale pathologie. We laten zien welke informatiesystemen een rol spelen, hoe deze samen kunnen werken, bijvoorbeeld door het gebruik van internationale standaarden als HL7 en DICOM. Daarnaast bespreken we hoe vergelijkbare problematiek bij andere specialismen in de zorg is aangepakt.

- Personen die zich bezighouden met ICT rondom de pathologie
- Geïnteresseerden in digitale pathologie
- Labmanagers met portefeuille ICT
- Leveranciers van pathologie software en -apparatuur
- Bezoekers van eerdere congressen van MedicalPHIT over digitale pathologie.

Onze eigen ervaren trainers hebben veel ervaring binnen de pathologie, maar ook binnen andere domeinen in de zorg.

Daarnaast hebben we als gastspreker Alexi Baidoshvili, die als patholoog gespecialiseerd is in het gebied van digitale pathologie. Hij werkt bij LabPon, één van de vooraanstaande laboratoria in Nederland en internationaal als het gaat om digitale pathologie.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

Introductie cursus en kennismaking deelnemers en trainers
Groeimodel digitale pathologie en business case
Integratie van systemen, introductie IHE
Workflows binnen de pathologie volgens IHE

Alexi Baidoshvili: ervaringen uit Hengelo als koploper met digitale pathologie in Nederland
Digitale pathologie en imaging in Nederland
Introductie DICOM (specifiek voor pathologie)
Health Information Exchanges zoals regionale uitwisselingsnetwerken
Project PIE: Pathology Image Exchange

Back to top