Overzicht cursussen

Interoperabiliteit van Zorgtoepassingen voor Beleidsmakers en Managers

Voorafgaand aan de start van een project dat een impact heeft op de informatie- uitwisselingen binnen een organisatie en/of met andere organisaties is het wenselijk dat alle betrokken beleidsmakers beschikken over basiskennis rondom interoperabiliteit, de te gebruiken interoperabiliteitsstandaarden en de problemen die specifiek bij dit soort projecten naar voren komen. 

Cursus Regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA

Deze tweedaagse cursus gaat uitgebreid in op onderwerpen rondom regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA.
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) heeft profielen ontwikkeld voor regionale uitwisseling van beelden en verslagen, waaronder het XDS profiel. Tijdens deze training leert u uw weg binnen dit profiel en andere gerelateerde profielen rondom regionale uitwisseling zoals de structuur van klinische rapportages, authenticatie en consent van de patiënt.

IHE Introductie

In deze cursus maakt u kennis met IHE en leert u wat IHE is, hoe IHE werkt, hoe u IHE zou kunnen gebruiken in uw organisatie, welke succesvolle implementaties er in Nederland zijn, wat XDS is en welke security aspecten bij XDS een rol spelen.

IHE voor Radiologie

Medische beelden vormen een wezenlijke basis voor medische diagnostiek. Het ondersteunen van aan medische beelden gerelateerde workflows is mede vanwege de veelheid aan betrokken systemen (bijvoorbeeld modaliteiten, archieven, EPD, RIS) noodzakelijk. Dit vergt niet alleen kennis van die workflows, maar tevens van systeemintegratie en gegevensstandaarden. De IHE organisatie heeft een aantal workflows gestandaardiseerd rondom de uitwisseling van medische beelden en gerelateerde verslagen. 

Back to top