Cursus Ziekenhuisbreed Beeldmanagement

Deze cursus geeft een blauwdruk van een ziekenhuisbreed informatie- en beeldmanagement project in een ziekenhuis. We geven een overzicht van de beeldvorming en workflows op de verschillende afdelingen en de mogelijkheden van archivering met een Vendor Neutral Archive (VNA) of PACS II. De cursus geeft inzicht in de projectaanpak, de technische standaarden (IHE) en de PACS II en VNA-systemen die op de markt zijn.

Leerdoelen
De deelnemer is in staat:

 • Een project blauwdruk voor een informatie- en beeldmanagement project in een ziekenhuis te beschrijven;
 • De relatie en samenhang tussen verschillen beeldvormende workflows te analyseren en uit te leggen;
 • Waar relevant, internationale standaarden toe te passen binnen informatie- en beeldmanagement project setting;
 • Vraagstukken rondom beeldmanagement en archivering en de relatie met een EPD te analyseren en te beschrijven;
 • De relatie tussen beelden, meetgegevens en afdelingssystemen te verklaren.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor professionals die een ziekenhuisbreed informatie- en beeldmanagement systeem (bv VNA, PACS II, enterprise PACS) gaan selecteren en/of implementeren.
En/of personen die bezig zijn met (koppeling op een) EPD:

 • Workflows van afdelingen gericht op beelden, verslagen en signaal data;
 • Infrastructurele architectuur voor archivering van diagnostische beelden (DICOM en non-DICOM), verslagen en signaaldata ter ondersteuning van een ziekenhuisbreed EPD.

Trefwoorden
Beeldmanagement, Informatiemanagement, PACS II, PACS 2, EPD, Architectuur, closed order loop, scheduled workflow, non-DICOM, DICOM, XDS, XDS-i 

Deze cursus wordt LIVE en ONLINE gegeven! De cursus zal plaatsvinden in het NBC congrescentrum te Nieuwegein. Indien u de cursus online volgt is dat middels uw eigen pc/laptop, voorzien van een videocamera (optioneel), met headset of oortjes. Een goede internetverbinding is hierbij belangrijk.

1. Beeldmanagement inleiding

 • Introductie en doelstelling 
 • Noodzaak ziekenhuisbrede opslag van beelden en meetgegevens 

2. Overzicht beelden, meetgegevens en afdelingssystemen

3. “Closed order loop” beeldvormende afdelingen

 • Scheduled workflow (IHE SWF)

4. Functionaliteiten & Architectuur VNA & PACS II

 • Workflow ondersteuning • Viewers

5. Regionale uitwisseling

 • XDS en XDS-i (IHE)

6. Beleid- en dossiervormingsaspecten archivering

7. Centraal archiveren

 • VNA
 • ECM

8. Praktische implementatie ervaringen uit de PACS II praktijk

9. Samenvatting en afsluiting

 Trainers
De cursus wordt gegeven door Robert Breas van MedicalPHIT. De heer Ernest van Beckhoven, manager Beelden van het VUMC  verzorgd ook een deel van de cursus.

Back to top