Bij de IHE Academy leert u alles over informatie-uitwisseling in de Zorg met gebruik van internationale standaarden: de IHE-standaarden.

Learn

De IHE Academy legt de link tussen theorie en praktijk. U leert over de IHE-profielen en over de ervaringen uit de zorgpraktijk.

Share

Leveranciers en gebruikers van Zorg-ICT delen best practices met elkaar tijdens de trainingen, workshops, seminars en themabijeenkomsten. De IHE Academy biedt dé gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen.

Connect

Leveranciers en gebruikers van ICT in de Zorg leren de IHE-taal spreken wat de samenwerking binnen projecten en interoperabiliteit verhoogt. De IHE Academy vormt niet alleen een brug tussen theorie en praktijk, maar ook tussen de zorg en ICT.

Voor wie?

IHE Nederland Academy trainingen zijn bedoeld voor leveranciers, consultants, medewerkers van ziekenhuizen die verantwoordelijk zijn voor de selectie, contractering, implementatie en beheer van informatiesystemen. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom

De IHE Academy verzorgt een aantal algemene introductiecursussen. Voor mensen met IHE-ervaring zijn er expertcursussen  die dieper op de materie ingaan.

Download hier de IHE Academy leaflet met alle cursussen voor 2020!

Agenda

Cursus Introductie interoperabiliteit, IHE, HL7 en DICOM

16 juni, 2021

Cursus Eenheid van taal, introductie terminologie- & uitwisselstandaarden

17 juni, 2021

Cursus Introductie interoperabiliteit, IHE, HL7 en DICOM

28 september, 2021

Congres Gegevensuitwisseling in de Zorg

01 oktober, 2021
Back to top