Cursus Introductie IHE, HL7 en DICOM

Wat zijn de essenties van de HL7, DICOM en IHE standaarden? Hoe kunnen deze worden ingezet om zorgprocessen te ondersteunen? Deze 1-daagse cursus biedt een overzicht van de meest gebruikte standaarden voor het uitwisselen van gegevens in de zorgsector.

Leerdoelen:
Na de curnus bent u in staat:
* De belangrijkste karakteristieken van de meest gebruikte interoperabiliteitsstandaarden uit leggen.
* De relatie tussen IHE, HL7 en DICOM standaarden toe te lichten.
* De sleutelrol van terminologieën , bijvoorbeeld SNOMED CT of ICD-10, met interoperabiliteitsstandaarden te verbinden.
* Te bepalen welke interoperabiliteitsstandaard het beste is in te zetten binnen een bepaald zorgproces.

Voor wie:
Deze cursus is primair bestemd voor degenen die op hoofdlijnen de genoemde standaarden (en hun samenhang) dienen te kennen. Bijvoorbeeld managers en voor degenen die “nieuw” zijn in de genoemde standaarden en hun samenhang en (nog) geen behoefte hebben aan alle technische details.

Keywords
IHE, DICOM, HL7, XDS, FHIR, zorgprocessen, profielen, MHD, Restful, HL7 v2 berichten, CDA documenten.

Programma

1. Introductie systeemintegratie in de zorg
2. Workflows
2.1 IHE principes en workflows
3. Bericht/ structuurstandaarden
3.1 HL7 versie 2 berichten
3.2 HL7 versie 3 berichten
3.3 DICOM objecten
3.4 CDA documenten
4. Terminologieën
5. Extramurale uitwisseling mbv IHE XDS
6. Restful DICOM, MHD en HL7 FHIR
7. Samenvatting / aanbevelingen

 

Back to top