Cursus Regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA

Deze tweedaagse cursus gaat uitgebreid in op onderwerpen rondom regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA.
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) heeft profielen ontwikkeld voor regionale uitwisseling van beelden en verslagen, waaronder het XDS profiel. Tijdens deze training leert u uw weg binnen dit profiel en andere gerelateerde profielen rondom regionale uitwisseling zoals de structuur van klinische rapportages, authenticatie en consent van de patiënt.
De relatie tussen IHE XDS, Vendor Neutral Archives (VNA), Enterprise Content Management (ECM) applicaties en enterprise archiving strategieën komen ook aan bod. Bestaande voorbeelden uit de praktijk zorgen voor koppeling met de theorie.

Keywords:

IHE XDS, document metadata, enterprise clinical data storage, distributie en lifecycle management, enterprise image management

Voor wie :

Deze training is bestemd voor degenen die betrokken zijn bij het ontwerp, ontwikkeling, implementatie, uitrol en beheer van:

 • Systemen die gebruik (gaan maken) van IHE XDS en IHE XDS-i

 • Een infrastructurele architectuur voor de archivering van diagnostische beelden en verslagen (PACS II) voor de ondersteuning van een Elektronisch Patiënten Dossier met meer dan alleen medische beelde

 • Workflows van afdelingen gericht op beelden en klinische data

Programma:

Overzicht kernprocessen en terminologie IHE

  • IHE organisatorische en proces aspecten, Connectathon en Projectathon
  • Generieke issues mbt: actoren, transacties, affinity domain
  • Conformance met IHE profiles

Overzicht van XDS and XDS-I

  • Cross-enterprise sharing of documents, document based EHR
  • Metadata update (MUP), metadata based subscription (DSUB)
  • Affinity Domain
  • Gerelateerde IHE basisprofielen: CT, PIX/PDQ/PAM, SVS, ATNA

Documents en Document metadata

  • Document metadata, HL7 v2 data type format
  • Document standards: b.v. CDA, DICOM SR, DICOM KOS, PDF/A3

Vendor Neutral Archive (VNA)

  • VNA in relatie tot PACS, DMS – wat wordt waar gearchiveerd?
  • Uitbreiding VNA met non-DICOM objecten
  • Migratie issues; DICOM Tag Morphing

Upload workflow

  • Alle stappen in de upload workflow 
  • KOS Manifest Document
  • Hands-on oefening

Query workflow

  •  Alle stappen in de query workflow
  • Toegangsbeheer en Authenticatie
   • Overzicht van de EUA, PWP, HPD, XUA profielen – authenticatie van de gebruiker
   • Overzicht van patient consent profielen (BPPC)
  • Hans-on oefening

Change management workflow

  • Alle stappen in de diverse change management workflows 
  • VNA/PACS synchronisatie - IOCM

Cross affinity domain issues

  • XCA, XCA voor DICOM beelden
  • XCPD

Speciale XDS gerelateerde onderwerpen

  • XDW (content workflow)
  • On Demand Documents
  • MHD (XDS-on-FHIR)

Vereiste kennis:

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis bezitten van XML, Web-services, workflows in de zorg, DICOM en HL7.

Back to top