IHE overview

Tijdens deze cursus krijgt de deelnemer een overzicht van de IHE-methodologie en de IHE-standaarden. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) houdt zich bezig met het ontwikkelen van profielen. Elk profiel standaardiseert ICT voor een specifiek zorgproces (workflow) en beschrijft daarbij welke bestaande (bewezen) standaarden, zoals HL7 of DICOM, gebruikt moeten worden om de ICT van het zorgproces te ondersteunen. Tijdens de cursus zal het IHE-proces en de belangrijkste IHE karakteristieken behandeld worden. Daarnaast zullen de 27 IHE-profielen, welke door de EU zijn aangehaald voor de inkoop van Zorg ICT systemen, behandeld worden. Waaronder IHE XDS (het regionaal delen van informatie), Radiologie en Lab workflows.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor personen die zich bezighouden met het ontwerp, ontwikkeling, implementatie van (ondersteunde) systemen die gebruik (gaan) maken van IHE-standaarden. De doelgroep omvat o.a. projectmanagers, clinici, architecten alsook een meer technisch publiek (bijvoorbeeld softwareontwikkelaars) waarvoor deze cursus als introductie in IHE en gebruik van IHE-specificaties geldt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus is een deelnemer in staat:

  • Het IHE-proces te beschrijven.
  • De belangrijkste karakteristieken van kern IHE-specificaties te benoemen, bijvoorbeeld XDS.
  • Te vertellen hoe de IHE-profielen zijn toe te passen bij het opstellen van een Programma van Eisen bij de aanschaf van zorg ICT.
  • Te identificeren welke onderdelen uit de IHE-specificaties relevant zijn binnen de eigen werk context.

Vereisten

Deelnemers bezitten algemene kennis op gebied van zorgprocessen.

Programma:

Het IHE proces 

-       Generieke kernonderdelen: Actoren, Transacties, Affinity Domain

IHE-Profielen

-       Infrastructurele profielen

  • Basis infrastructuurprofielen (o.a. ATNA)
  • Patiënt demografische profielen (o.a. PIX, PDQ, PAM)
  • Authenticatieprofielen (o.a. EUA, PWP, HPD, XUA)

-       Radiologie workflow profielen (o.a. SWF, PIR)

-       Lab workflow profielen (o.a. LTW)

-       Profielen voor delen van documenten (o.a. XDS, XDS-I, XDR/XDM/XCA/XCA-i, DSUB)

  • Document content profielen (o.a. LTW)
  • Toestemmingsprofielen (o.a. BPPC)

Oefening, workflow analyse

Gebruik van IHE-profielen om interoperabiliteit binnen eigen organisatie op te lossen

-       IHE conformance statements, Programma’s van Eisen

Samenvatting

Deze cursus is niet opgenomen in het algemene programma van IHE Academy. Het is wel mogelijk deze cursus in-house te volgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden (info@iheacademy.nl).

Back to top